Od října 2016 jsme do týmu ordinace přivítali  MUDr. Veroniku Fejfarovou, zkušenou praktickou lékařku, která bude v naší ordinaci vypomáhat každou středu 13,00-19,00. Od listopadu 2016 náš tým doplnila MUDr. Kateřina Barčíková, taktéž zkušená praktická lékařka, ordinuje v naší ordinaci každé úterý od 13,00 do 19,00. Neváhejte se se svými potížemi na nové lékařky obracet. Jsou plnohodnotnými zástupkyněmi MUDr. Salingerové.

 

Ordinační doba je koncipována tak, aby co nejvíce reflektovala různé typy práce praktického lékaře. Proto jsou ordinační hodiny rozdělené na dobu pro neobjednané a objednané pacienty. Do hodin pro objednané si zveme vstupní vyšetření, preventivní vyšetření, předoperační vyšetření, vyšetření těhotných a různá posudková vyšetření, probíhá v nich i návštěvní služba lékaře u pacientů doma. Z časových důvodů není mnohdy možné akutního pacienta v čase pro objednané vyšetřit, navíc laboratoř a další komplement jsou již zavřeny. Respektujte toto prosím a s akutními obtížemi využívejte hodiny pro neobjednané. Děkujeme

 

Jsme tu vždy pro Vás v případě jakýchkoliv zdravotních problémů. Našim hlavním cílem je Vaše spokojenost a pevné zdraví. K tomu dopomáhají pravidelné preventivní prohlídky a očkování.

Zajišťujeme komplexní péči o nekomplikované pacienty s diabetem II.typu na dietě či terapii PAD.

V ordinaci disponujeme EKG přístrojem, přístrojem k provedení 24-hodinové monitorace krevního tlaku (Holter TK), přístrojem k měření kotníkových tlaků (ABI), přístrojem k hodnocení hladiny warfarinizace (INR), přístrojem k hodnocení CRP, Streptest, FOB a glykovaného hemoglobinu. 

Ať už máte jakýkoliv zdravotní problém neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný personál je vám vždy k dispozici.

 

MUDr. Eliška Salingerová

MUDr. Veronika Fejfarová

MUDr. Kristína Kopsová

Ivana Činovcová, sestra