V naší ordinaci Vám nabízíme kvalitní komplexní lékařské služby. Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně v řešení jeho zdravotních problémů. To vše je možné s pomocí kvalitních a ověřených zdravotnických přístrojů.

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že z provozních důvodů není možné provádět vyšetření pro adminitrativní činnost (posudky, řidičské průkazy, výpisy ze zdravotní dokumentace, lázně  apod.) na počkání. Je nutné se předem telefonicky informovat na časové a kapacitní možnosti lékaře. Děkejeme za pochopení.

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem

V naší ordinaci poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazené ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby.

A. Preventivní + vstupní prohlídky

1/ Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní), fyzikální vyšetření, kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování.

2/Periodické prohlídky - každá pojišťovna hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře každé 2 roky, laboratorní odběry u jinak zdravých pacientů v 18, 30, 40, 50 a 60 letech, kdy se zjišťuje hladina celkového cholesterolu, hladina cukru každé 2 roky od 40 let.

B. Laboratorní odběry v ordinaci

V době mezi 7:00 - 8:00 nebo dle dohody s lékařem.

C. Očkování

Při vstupních a periodických prohlídkách je prováděna vždy kontrola povinného a doporučeného očkování. Jediné povinné očkování pro dospělé hrazené z veřejného zdravotního pojištění je očkování oproti tetanu, která se v současné době provádí v pravidelných intervalech po 15 letech do věku 60 let, od 60 let se interval zkracuje na 10 let. V případě úrazu přichází v úvahu přeočkování vždy v případě, je-li prokazatelná doba od posledního očkování delší než 5 let. Z tohoto důvodu budou všichni naši pacienti mít na své průkazce zdravotní pojišťovny vylepený štítek s datem posledního očkování. Provede sestra vždy po řádném očkování.

Poskytujeme také poradenství v cestovním očkování a v cestovní medicíně. Po dohodě s lékařem možno navrhnout kalendář cestovního očkování a jeho realizaci.

D. Návštěvní služby

Návštěvní služby provádí lékař po telefonickém kontaktování a zhodnocení zdravotního stavu, většinou v době po ordinačních hodinách, ve zcela výjimečných případech i v době ordinační.

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZP, platný od 1.2.2018
VYŠETŘENÍ PRO Zaměstnavatele
500 Kč
 
VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
500 Kč
 
PRODLOUŽENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
400 Kč
 
ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ
400 Kč
 
VYŠETŘENÍ PRO PROFESNÍ PRŮKAZY (SVÁŘEČ, řidič profesional APOD.)
500 Kč
 
ZBROJNÍ PRŮKAZ 
900 Kč
 
PŘIHLÁŠKA NA VŠ. VOŠ, atd.
zdarma
 
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
300 Kč
 
OČKOVÁNÍ - APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZP
200 Kč
 
TEST OKULTNÍHO KRVÁCENÍ PRO PACIENTY DO 50LET
200 Kč
 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA
1000 Kč
 
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA
500 Kč
 
Lázně pro samoplátce 
500 Kč
 
HoDNOCENÍ BOLESTNÉHO, POSUDEK PRO KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ A POD. 
500 Kč
 
 
Jiný administrativní úkon lékaře
150 Kč á 10 min