Ordinační doba je koncipována tak, aby co nejvíce reflektovala různé typy práce praktického lékaře.

Proto jsou ordinační hodiny rozdělené na dobu pro neobjednané a objednané pacienty. Do hodin pro objednané si zveme vstupní vyšetření, preventivní vyšetření, předoperační vyšetření, vyšetření těhotných a různá posudková vyšetření, probíhá v nich i návštěvní služba lékaře u pacientů doma. Z časových důvodů není mnohdy možné akutního pacienta v čase pro objednané vyšetřit, navíc laboratoř a další komplement jsou již zavřeny. Respektujte toto prosím a s akutními obtížemi využívejte hodiny pro neobjednané. Děkujeme

Jsme tu vždy pro Vás v případě jakýchkoliv zdravotních problémů. Našim hlavním cílem je Vaše spokojenost a pevné zdraví. K tomu dopomáhají pravidelné preventivní prohlídky a očkování.

Zajišťujeme komplexní péči o nekomplikované pacienty s diabetem II.typu na dietě či terapii PAD.

V ordinaci disponujeme EKG přístrojem, přístrojem k provedení 24-hodinové monitorace krevního tlaku (Holter TK), přístrojem k měření kotníkových tlaků (ABI), přístrojem k hodnocení hladiny warfarinizace (INR), přístrojem k hodnocení CRP, Streptest, FOB a glykovaného hemoglobinu. 

Od dubna 2018 je naše ordinace MZČR akreditovaným školícím zařízením pro předatestační výuku pro nové všeobecné praktické lékaře.

Ať už máte jakýkoliv zdravotní problém neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný personál je vám vždy k dispozici.

 

MUDr. Eliška Salingerová - atestovaná všeobecná praktická lékařka, vedoucí lékařka ordinace, školitelka.

Promovala jsem na 1.LF UK v Praze v roce 2009. Poté jsem nastoupila na lůžkové interní oddělení FTN. Atestaci jsem získala coby rezidentka v oboru Všeobecné praktické lékařství v roce 2012. V tomto roce jsem také převzala ordinaci po MUDr. Prouzové a zahájila provoz samostatné praxe. Během celé své praxe jsem pracovala coby lékařka ústavní pohotovostní služby na lůžkovém interním oddělení VFN. Zároveň jsem 2 roky pracovala jako lékařka na ZZS HMP. Průběžně se účastním vzdělávacích praxí. Jsem držitelkou platného diplomu celoživotního vzdělávání. 

MUDr. Petra Vavrečková - zastupující atestovaná lékařka s dlouholetou praxí v ambulanci VPL

Ivana Činovcová, všeobecná sestra - zkušená zdravotní sestra s více jak 20ti letou praxí v ordinaci VPL